Mijn projecten:

Hieronder zie je een overzicht van een aantal projecten die ik in 2018 en 2019 op diverse basisscholen heb afgerond. 

OBS Aldoende

Opstellen Schoolgids en Schoolplan 2019-2023, bijwerken website, Scholen op de Kaart, Ouderapp en Burgerschapsplan.

BS de Frankendael

Opstellen beleidsplan voor Burgerschap, Scholen op de Kaart, opstellen plan voor Sociale Veiligheid, begeleiding teamsessies.

SBO Vlindertuin

Voorbereiden bezoek inspectie (juli 2019), Kwaliteitszorg,  SOP, visiedocument, jaarplan en Schoolplan 2019-2023.

BS de Vijf Sterren

Kwaliteitshandboek nieuw kader inspectie, Sociale Veiligheid, Schoolplan 2019-2023, Schoolgids en Scholen op de Kaart.

Pedagogische Alliantie Westlandgracht

De Pedagogische Alliantie Westlandgracht bestaat uit basisscholen Fiep Westendorp, de Nautilus en de Notenkraker. Voor de Alliantie heb ik kwaliteitskaarten opgesteld en mede vorm gegeven aan het werken met leerlingraden binnen de school.

BS de Burijn


Voor de Burijn heb ik voorafgaand aan een inspectiebezoek alle benodigde kwaliteitsdocumenten gebundeld, gescreend en aangevuld waar nodig. Scholen op de Kaart heb ik zo gevuld dat de school dit kon gebruiken als verantwoording richting de onderwijsinspectie. 

BS de Driemaster, Kinderboom & ONS

Voor bovengenoemde scholen heb ik het schoolplan 2019-2023 opgesteld. Na enkele interviews heb ik bestaande plannen en documenten teruggebracht naar 1 overzichtelijk kwaliteitsdocument dat leesbaar is voor ouders, leerkrachten, bestuur en onderwijsinspectie. 

Stichting Cinekid

Stichting Cinekid Amsterdam

Sinds 2016 ben ik verbonden aan stichting Cinekid. Samen hebben we een leergang Nieuwe Media voor leerkrachten opgezet en sinds 2018 ben ik met veel plezier lid van hun Adviesraad.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Als Kennismakelaar W&T ondersteun ik, namens de gemeente, basisscholen bij het zinvol en duurzaam positioneren van W&T in hun onderwijs. Daarnaast adviseer ik de gemeente op onderwijsgebied. 

Vrienden van het Masterplan Techniek Amsterdam

Bedrijfsleven: Masterplan Techniek

Naast mijn rol als W&T Kennismakelaar probeer ik actief een rol te spelen om publiek/private samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs te bevorderen. Ik zie kansen voor beiden.

Stuur mij een berichtje

Jouw school straks ook hier?

Zoals gezegd: ik ondersteun je graag bij je werkzaamheden. Jij houdt de regie en ik neem werk uit handen. 


Neem vrijblijvend contact met mij op. 

Hoe hebben zij mijn ondersteuning ervaren?

Michel Muller- Sr. Adviseur gemeente Amsterdam- "...Roel is een enthousiaste en communicatief zeer vaardige teamspeler. Hij is proactief, analytisch sterk, gestructureerd, flexibel en heeft veel kennis van zaken van het (Amsterdamse) primair onderwijs.." (01/07/19)


Els Ramaekers- Directeur OBS Aldoende: "Roel heeft mij geholpen bij het op orde brengen van het Sociaal veiligheidsplan en aanverwante documenten. Daarnaast heeft hij het ouderportaal opgezet en Scholen op de Kaart geactualiseerd.Hij ontzorgt echt !! Het is prettig samenwerken met Roel" (05/02/19)

Mijn LinkedIn profiel: Klik hier