Vanaf eind 2019 plaats ik hier documenten, beleidsstukken en andere zaken waarvan ik denk dat ze interessant zijn voor het onderwijsveld.  Deze heb ik geschreven of verzameld voor eerdere opdrachten en zijn nu ook voor jou #delenishetnieuwehebben.

Tekeningen (downloads onder slide):

Een gezonde lunch ondersteunt de ontwikkeling

Een traktatie op school is gezond en bescheiden

Ouders ondersteunen op verschillende manieren de schoolse ontwikkeling van hun kind
Samen huiswerk maken, een goed ontbijt en op tijd op school zijn

We leren onze kinderen zelfstandig problemen op te lossen

Een leerlingenraad is een mooi voorbeeld van de school als oefenplaats van democratie

Ondersteuning van ouders is fijn en gewenst

Samen informeren we elkaar

Ouderbetrokkenheid is aanwezig zijn tijdens belangrijke momenten

De Pedagogische Driehoek
Ieder heeft zijn deel in het geheel

We weten wat onze kinderen doen met Social Media

Sociale Veiligheid:

Als je met www.digitaalveiligheidsplan.nl je Sociaal Veiligheidsplan hebt opgesteld, heb ik hier een handig format voor een bijhorend plan van aanpak .   

Sociale Veiligheid: 

  • Een formulier met achtergrondinformatie voor registratie van -incidenten- vind je hier.
  • Geeft de RI&E aan dat je geen protocol hebt voor 'genotsmiddelen' binnen de school? Een basistekst kun je hier vinden. 


Later meer....

later meer.

later meer..

later meer...

later meer....